Utredningen om stärkt ställning för små och medelstora företag i livsmedelskedjan får tummen upp från branschen.

Utredningen presenterades idag och den handlar om hur mindre företag inom jordbruk och livsmedel kan stärkas, bland annat visavi otillbörliga handelsmetoder.

Utredningen föreslår att Sverige går längre än vad EU-direktiven stipulerar. Ett av förslagen handlar bland annat om mindre att avbeställningar måste göras 30 dagar i förväg och betalning måste ske senast 30 dagar efter leverans, för att förbättra likviditeten för företagarna.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Livsmedelsföretagen kommenterar utredningen gemensamt i via LRFs vd Anna-Karin Hatt och Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman. De skriver:

”Utredningsförslaget kompletterar på ett bra sätt riksdagsbeslutet från 2017 om en nationell livsmedelsstrategi. Livsmedelsstrategin syftar till att öka den svenska livsmedelsproduktionen och om det ska lyckas krävs rimliga villkor i hela livsmedelskedjan, det vill säga för lantbrukare, livsmedelsproducenter och detaljhandel”, och vidare:

”Våra medlemmar vittnar på olika sätt om att otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan förekommer och även har ökat de senaste åren. Exempel på otillbörliga metoder som direktivet syftar till att stävja är sena betalningar, sena ändringar i beställningar och annan systematisk övervältring av risk och kostnader som det inte är skäligt att leverantören ska stå för”.

Utredningens förslag föreslås att träda i kraft den 1 november 2021.