Utredningen kom med förslag om att öka effektiviteten i produktionen, stärka marknadsorienteringen och att ”jobba tillsammans i hela värdekedjan” inom ett flertal sektorer, däribland jordbruks- och skogsnäringen.
– Vi är relativt nöjda med utredningen. Rolf Annerberg, som lett utredningen, har gjort en bra analys, och har också lämnat bra åtgärdsförslag, säger Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF.
 
– Vi kände redan till våra konkurrensnackdelar. Det som blir avgörande är i vilken takt som regeringen lyckas genomföra förslagen i.
 
När Dagens Opinion pratar med Helena Jonsson har hon precis sagt hej då till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som hållit ett ”upptaktsmöte” inför den kommande livsmedelsindustrin på Nalen i Stockholm.
 
Hur ska LRF sätta press på regeringen genomförandetakt?
– Att driva på politiken och se till att det finns en opinion och en vilja är en av LRFs stora uppgifter. Det kommer att krävas mer av nu när vi befinner oss i ett jobbigt läge med osäkra politiska majoriteter. Den minska gemensamma nämnaren mellan partierna är väldigt liten.
 
Vilka svagheter ser du?
– Det finns snarare områden där vi kanske skulle vilja gå ännu längre. Men det är själva genomförandet som är den svaga länken.
 
Hur mycket LRF är det i utredningens förslag?
– Vi har haft två sakkunniga experter med i utredningsarbetet. Vår uppgift har varit att sätta ljus på vad vi måste tänka på i fråga om konkurrenskraft. Bland annat är det viktigt att prata om relativ konkurrenskraft. Oavsett hur bra villkor vi har måste det alltid ställas i relation till våra närmaste konkurrensländer.
 
När träffar du Sven-Erik Bucht nästa gång?
– Vi kommer att ha en ständig dialog. Det har vi alltid med ansvarig minister.
 
Oscar Örum