Branschorganisationen LRF är besviken över regeringens nya handlingsplan för livsmedelsstrategin.

År 2020–2025 lägger regeringen 846 miljoner på ny handlingsplan för livsmedelsstrategin, bestående av 122 miljoner kronor årligen fram till 2025, samt ytterligare 114 miljoner kronor under 2020.

Tre strategiska områden prioriteras:

* regler och villkor.

* konsument och marknad.

* kunskap och innovation.

LRF skriver i ett uttalande: ”Den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin lyfter fram ett 30-tal områden som alla i sig är viktiga, som enklare regler, kompetensförsörjning, digitalisering, växtskydd, växtförädling, export, och forskning. Men de flesta kommer först ha effekt på lång sikt. Våra medlemmar förväntar sig effekt snabbare än så, och det är också nödvändigt om målen om ökad produktion i livsmedelsstrategin ska kunna nås”.

Och vidare:

”Men tyvärr överskuggas det annars intressanta innehållet av att budgeten i princip halveras”.