Den fackliga centralorganisationen LO släpper en ny ”skattepolicy”. LO vill bland annat avveckla jobbskatteavdrag, Rot och Rut och sänkta arbetsgivaravgifter. Det blir också underkänt för Januaripartiernas gröna skatteväxling.

Socialdemokraternas kongress rycker närmare. Den ska hållas 3 – 7 november 2021 i Göteborg. Flera organisationer, som Reformisterna, kommer med sina inspel. I dag presenterar LO en rad skattepolitiska förslag. LO tänker sig att skatteförslagen ska jämna ut skillnader mellan LO-medlemmar och andra grupper som företagare och personer med kapital. LO kallar sitt förslag för ”Skatter för det 21a århundradet – LOs skattepolicy”. Författare är LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden Bergström,

här är LOs förslag

* Jobbskatteavdraget, det särskilda grundavdraget för pensionärer samt skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning ersätts av ett ”förvärvsavdrag för vanligt folk”. Ska inte omfatta höga inkomster.

* En ”rättviseskatt” införs ”på mycket höga inkomster”.

* Skattereduktion för avgift till fackförening och a-kassa återinförs.

* Borttagandet av det förhöjda grundavdraget för pensionärer tillfaller kommunerna, samtidigt minskar de generella statsbidragen med motsvarande belopp.

* Statsbidrag till kommuner indexeras upp löpande efter behovsökningar.

* En enhetlig kapitalinkomstskatt på 35 införs (jämfört med dagens 20 procent).

* En ”markskatt” på småhus och bostadsrätter ska ersätta den kommunala fastighetsavgiften.  Ska enbart baseras på markvärdet. Utöver det ska ”dyra bostadsbyggnaders värde beskattas”.

* En förmögenhetsskatt ”bör vara ett långsiktigt politiskt mål”.

* En ny arvs- och gåvoskatt för ”större förmögenheter införs med en proportionell skatt”, grundavdraget ska ligga på 400 000 kronor för arv och 50 000 kronor över en treårsperiod för gåvor.

* Utdelningsskatten för företag höjs till  35 procent (20 procent idag). Utdelningsutrymmet ska begränsas. Det sparade utdelningsutrymmet ska begränsas med en ”årsspärr och sänkning av uppräkningsräntan”.

*Momsen ska vara ”enhetlig” och ”dagens nedsättningar och undantag ska slopas” men då ska också ”negativa fördelningseffekter” kompenseras.

* Alla nedsättningar och undantag för arbetsgivaravgifterna ska ”slopas”.

* Bolagsskatten ”bör vara konkurrenskraftig”.

* Industrin och inrikes transporter står för varder en tredjedel av Sveriges miljöutsläpp och  ”behöver stå i centrum om Sverige ska klara av att nå sina höga klimatmål”, anser LO. Miljöskatter ska ha en ”god fördelningsprofil”. Det är inte möjligt att ”långsiktigt sänka skatten på en stabil skattebas (arbete) och ersätta detta med höjd skatt på en instabil skattebas (utsläpp) utan att försvaga skatteintäkterna”. LO anser att ”punktskatter ska användas för styrande ändamål” men dessa ”intäkter kan inte växlas mot andra skatter, eftersom målet är att skattebasen ska minska”.