Inför höstbudgeten släpper den fackliga centralorganisationen LO ett program som ska ge LO-förbundens medlemmar en nystart efter pandemin.

Programmet ”Nystart för vanligt folk – investera i Sverige”, innehåller en mängd förslag som LO anser skulle stärka landets konkurrenskraft, minska arbetslösheten och öka takten i klimatomställningen.

här är LOs förslag
bygga samman norra Europa

* En ny fast förbindelse i Öresund för bättre tågförbindelser till Tyskland.

* Förbättrade tågförbindelserna till Oslo från både Göteborg och Stockholm.

* Norrbotniabanan ska byggas.

snabbare digitala kommunikationer
* Målet om 95 procent i bredbandstäckning måste nås. Höjd takt i bredbandsutbyggnaden.

* Företag som får 5G-licenser ska säkerställa att alla delar i Sverige med fast får täckning.

* En ny utbildningsbonus som ska stimulera fler löntagare att lära sig ny digital teknik.

grön omställning
* Tidigare utbyggnaden av stamnätet. Svenska kraftnät ska påskynda arbetet med bättre överföringsförbindelser.

* Högre ambitioner för att minska regelkrångel och långa handläggningstider för nya investeringar i den gröna industrin, från elproduktion till nya elledningar.

* Ekonomistiska subventioner och goda villkor för omställning till cirkulär ekonomi.

klimatsmarta småhus för löntagare
* ”Goda villkor” för löntagare som bygger klimatsmart villa eller radhus. Ersätt krav på kontantinsats och amortering med krav på eget arbete vid bygget. Kommuner ska frigöra byggklar mark.

bättre vägnät
* Skrotningspremie på 10 000 kronor för gamla bilar med ”stora utsläpp”.

* Ökat ekonomiskt stöd till laddinfrastrukturen.

* Höjt ekonomiskt stöd till vägföreningarna för underhåll av enskild väg.

* Ett nytt stöd som ska öka trafiksäkerheten på länsvägar.

* Nationellt program för att rusta och reinvestera i motorvägar.

investera i välfärden
* Ökat underhåll av kommunal infrastruktur, ”särskilt välfärdens byggnader alltifrån skolor till sjukhus”.
* Nytt statligt stöd riktat till kommuner som bygger nya ”bra” äldreboenden.

* De yrkesinriktade gymnasieprogrammen ska stärkas. Programmen ska ge högskolebehörighet.

* Företagen som vinner upphandlingar ska hjälpa till att lära upp framtidens yrkesarbetare.

* Det ska vara lätt att få studie- och yrkesvägledning genom ”hela livet”.

* Ett studiestöd ”som vuxna mitt i livet kan leva på”, riktat till löntagare ”som byter bana och utbildar sig till ett bristyrke”.

* Mer resurser till Arbetsförmedlingen.

* Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka.

* Höjd beloppsgränsen för direktupphandling så att Arbetsförmedlingen snabbare kan erbjuda arbetsmarknadsutbildningar i ”samhällsbärande bristyrken”.