I går var det inte bra första gången partiledarna Jimmie Åkesson (sd) och Ulf Kristersson (m) hade sitt första formella möte med varandra. Det var också premiär för vad som kan bli arbetsmarknadens nya radarpar, LOs första vice ordförande Therese Guovelin och Almegas färska vd Thomas Erséus.

Tidigare har de skrivit under en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter där de slog ett slag för arbetsmarknadsutbildningar som har sjunkit till rekordlåga nivåer, samtidigt som 100 000 nya jobb behöver tillsättas och arbetslösheten ligger på runt 7,4 procent, högre än i länder som Danmark och Norge.

I går var Therese Guovelin och Thomas Erséus dragplåstret när Almega anordnade ett seminarium om arbetsmarknadsutbildningar.

– Det gick bra, men som vanligt är det för kort tid för så stora frågor. Å andra sidan visar det att arbetsmarknadens parter är på och att vi har förväntningar på politikerna och det behöver  de känna av, säger Therese Guovelin.

Varför är det just Almega ni samarbetar med, det finns ju andra parter också?
 – Att vi och Almega är överens om att arbetsmarknadsutbildningar är oerhört viktiga och är grundläggande, handlar delvis om att vi har gemensamma uppfattningar om vad arbetsmarknadsutbildning ska vara. Sedan är det klart att vi inte alltid är samma ingångar och bevekelsegrunder. Vi från LOs sida kan ju ha synpunkter på LOV (lagen om valfrihet) kontra LOU (lagen om upphandling).  Men det är viktigt att visa att det vi ser hända är oerhört besvärligt.

Kan ni göra samma saker med till exempel Teknikföretagen och Svenskt Näringsliv?
 – Det sker redan, med Svenskt Näringsliv, men också genom branscherna, som IF Metall och Teknikföretagen är oerhört oroliga. För nästa år finns inte någon teknikutbildning ens upphandlad.

Kommer det saker med Svenskt Näringsliv också, utspel och debattartikel?
 – Det gör vi redan. Svenskt Näringsliv, LO och Unionen förhandlade med förra regeringen om etableringsjobben.  Men det är inget självändamål att ha en debattartikel med Svenskt Näringsliv.

Är du förresten spelbar för rollen som LO-ordförande efter Karl-Petter Thorwaldsson, som avgår vid nästa kongress?
 – Valberedningen som är vald av kongressen jobbar på.

Men om det kommer en fråga?
 – Jag svarar inte på hypotetiska frågor. Valberedningen gör sitt arbete. Det är den demokratiska aspekt som vi har.

Thomas Erséus tycks också nöjd med framträdandet med LO.

– På ett sätt gick det bra i den meningen att Almega och LO kunde få fram en ganska stark bild kring den samsyn vi har. Det är bra att arbetsmarknadens parter kan ta ansvar, hitta lösningar och inte alltid stå på varsin kant. Det finns många typer av områden där vi kan hitta den här typen av resonerande.

Men han är inte till 100 procent nöjd med hur den gemensamma opinionsbildningen utvecklas:

–  Det jag är besviken på är att politiken inte utnyttjar tillfället och bjuder in till samtal och att de försvarar något vi uppenbart inte tycker fungerar.

Varför just konstellationen Almega-LO, det hade ju kunnat var Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen också?
 – Dels har vi 550 000 medarbetare i 11 000 medlemsföretag som skriker efter arbetskraft och kompetensbrist och där det inte klarar av att matcha det och då är arbetsmarknadsutbildningar varit ett bra sätt för våra medlemmar att fylla på med kompetens, säger Thomas Erséus, och lägger till:

– Det andra är att väldigt många företag som jobbar med den här typen av utbildningsverksamhet, är också medlemmar här och de har det väldigt tufft nu. De har tecknat ramavtal med hyggligt stora volymer, men som sedan inte genomförs. Vill man långsiktigt från politiken använda arbetsmarknadsutbildningar och hålla god kvalitet och få effektivitet i det, måste det finnas en viss kritisk volym av utbildningar för att våra medlemsföretag ska kunna fungera.

Samarbetet med LO, kännetecknar det ditt sätt att leda organisationen på?
 – Jag hoppas det. Jag har snart varit vd i näringslivet i 30 år och har haft väldigt gott samarbete med de fackliga organisationerna. På de arbetsplatser jag har varit på, har man kunnat hitta bra och pragmatiska lösningar och hittat det gemensamma intresset. Så jag är van att jobba lösningsorienterat och försöka gå rakt på målet. Det kanske är lite politiskt och ovanligt för den här världen. Kan jag påverka Almega och svenskt näringsliv i stort att söka samförstånd och pragmatiska lösningar, så bidrar jag gärna till det.

Så det blir en trevlig avtalsrörelse?
 – Den kommer säkert att vara jättetuff. Men jag ser inte några motsättningar i att ha tuffa förhandlingar och att hitta lösningar. Om den här typen av samarbeten, som med LO, kan fortsätta på olika sätt, kommer det naturligtvis att underlätta de tuffa diskussionerna också.