Det gör han i en debattartikel i Expressen i dag där han tillsammans med LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström och Sebastian de Toro för fram LOs stora förslag för hur jobbmålet ska nås.
 
”Vårt förslag är enkelt: Lossa tillfälligt på de finanspolitiska tyglarna och investera 1,5-3 procent av BNP för att pressa ner arbetslösheten, få fart på tillväxten och öka Sveriges långsiktiga välstånd.”
 
De menar att särskilt tre områden ska prioriteras. Dels välfärden, där statsbidragen till kommunerna ska höjas, dels infrastruktur och bostäder. LO föreslår också en reformering av arbetsförmedlingen, utbyggnad av vuxenutbildningen och en stärkt a-kassa.