Den fackliga centralorganisationen LOs styrelse har haft styrelsemöte och bland annat diskuterat förbundens agerande i Las-förhandlingarna med arbetsgivarsidan Svenskt Näringsliv och de andra fackliga centralorganisationerna TCO och Saco inom PTK.

I Las-förhandlingarna gjorde IF Metall och Kommunal, till skillnad från övriga LO, upp med PTK och Svenskt Näringsliv.

LOs styrelsen kom på mötet fram till att ”stadgarna inte iakttogs på ett korrekt sätt inför att IF Metall och Kommunal anslöt sig till avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv”.

”Vi har haft en bra diskussion på LO-styrelsen. Bland annat har vi tillsammans konstaterat att kravet på inhämtande av yttrande från LO-styrelsen i stadgarna inte iakttogs på ett korrekt sätt inför att IF Metall och Kommunal anslöt sig till avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv”, skriver LO i ett pressmeddelande, och vidare:

”LO-styrelsen är nu fokuserad på hur LO-förbunden ska kunna bli starkare tillsammans och hur LO kan stärkas i framtiden. Dessa frågor är en del av en intern process och det kommenterar vi inte i media”.