Den fackliga centralorganisationen LO har hittat stipendiater för stipendiet facklig feminism.

Stipendiet ligger på 50 000 kronor och syftet är att ”uppmuntra fler fackligt aktiva kvinnor och män att engagera sig för ökad jämställdhet och allas lika värde och rätt i arbetslivet”.

LOs stipendium för facklig feminism går i år till Elektrikerförbundets Sarah Bensige och Ninni Blom för att de har startat ett mentorsprogram för kvinnliga elektriker.

”På sikt kan ett sådant mentorsprogram bidra till att göra yrket mera jämställt och även tjäna som inspiration och föredöme för andra förbund”, kommenterar LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Stipendiet instiftades 2018.