Microsofts sociala medier-kanal Linkedin växer snabbare i Sverige är Facebook och Google, räknat i omsättning.

Under 2020 ökade Linkedin omsättningen i Sverige med 45 procent till 167 miljoner kronor. Pengarna kommer från aktörer som vill synas och verka i Linkedin. Linkedin växer snabbast av de stora sociala medier-kanalerna i Sverige, i alla fall vad gäller det lokala bolagets utveckling.
Men det är en bit kvar till de stora kanalerna.
Facebook utökar avståndet till Google under 2020. Facebook ökade sin omsättning med 10 procent till 1,9 miljarder kronor. Google ökade med 7 procent till 1,4 miljarder kronor. Då har Google 357 (335) anställda i Sverige jämfört med Facebook som har 60 (40) medarbetare i Sverige.

Snapchat ligger ännu långt efter med en försäljning på 11 miljoner kronor, upp 27 procent.

Månadslönerna på it-jättarna är fortsatt höga. Toppar gör Google där medarbetarna tjänar i snitt 120 000 kronor per månad, en ökning med 10 procent. På Facebook sjönk snittlönen med 1 procent till 119 000 kronor.

It-jättarnas svenska försäljning är en liten del av deras egentliga försäljning. De svenska kundernas faktureras oftast från ett bolag i ett land med mer förmånlig bostadsskatt, exempelvis Irland.

Experter Veckans Brief har pratat med uppskattar att Google omsätter uppskattningsvis hälften av den digitala försäljningen i Sverige. Det skulle innebära runt 12 miljarder medan Facebook står för 6 miljarder kronor.

Mest vinstskatt betalar Google 25(24) miljoner kronor. Facebook betalade drygt 12 (14) miljoner kronor i vinstskatt under 2020.