* Partledningens fick stöd för att Liberalerna  ska verka för en borgerlig regering även om den kräver stöd från Sverigedemokraterna.

* Reformprogrammet Förortslyftet klubbades igenom.

* Förslagen i skolrapporten Kunskapslinjen antogs, dock ska kösystemet utredas. Liberalerna säger

* Liberalerna röstade nej till partiledningens förslag om anonyma vittnen och visitationszoner, men ja till kronvittnen.

* Förslaget att dra in medborgarskapet för terrorister och spioner röstades ned.