Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson har presenterat partiets prioriteringar till höstens budgetförhandlingar med regeringen (S+MP). Det handlar om att ”prioritera ett starkt svenskt företagsklimat i höstens budgetförhandlingar”, berättar han på Facebook.

Han specar även de tre viktigaste huvudpunkterna:

* ”Företagen måste stimuleras till att våga investera”.

* ”Det måste bli enklare och billigare att anställa”.

* ”Det måste löna sig att arbeta. Återupprätta arbetslinjen. Ta fighten mot integrationsskulden”.