Inför den kommande budgetförhandlingen med regeringen vill Liberalerna att rot-avdraget återställs till 50 procent. Det berättar Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson på Aftonbladet debatt.

”Omsättningen för byggbranschen är cirka 10 till 12 procent av Sveriges BNP och infattar 350 000 arbetare. Nu under den ekonomiska lågkonjunktur som följt av corona ser vi att upp emot 60 000 bygganställda riskerar att förlora sina jobb om ingenting görs”, skriver Mats Persson.

I förslaget ligger också en kritik mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som bildar den regering Liberalerna har valt att samarbeta med under Januariöverenskommelsen.

”Effekterna av skattehöjningar är tvärtom ofta att arbeten och företag blir olönsamma och går under. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet sänkte rot-avdraget från 50 till 30 procent av arbetskostnaden 2016 minskade exempelvis antalet företag som fick arbeta med rot-uppdrag med 10 000 och antalet uppdrag minskade med 200 000”, skriver Mats Persson på Aftonbladet Debatt.