Idag har Liberalerna släppt ”Ordningslyftet”, som är tio ”konkreta åtgärder för att säkra elevers rätt till en trygg skola”. Bland annat vill Liberalerna lägga ner Barn- och Elevombudet.

Liberalernas förslag  

höj kraven på vad en kränkning innebär
”I dag räcker det med att en elev ’anser sig’ kränkt för att en skola ska bli skyldig att utreda händelsen. Det medför en risk att elever eller vårdnadshavare anmäler skolor för lättvindigt”. Liberalerna vill ändra skollagen ”för att förhindra att enskilda elevers subjektiva uppfattningar om vad som utgör en kränkning inte blir för styrande”.

lärare ska inte hotas med anmälan till Skolinspektionen
Okynnesanmälningar mot lärare är ”omfattande”. Liberalerna föreslår i stället att klagomål ska gå till huvudmannen först, innan Skolinspektionen dras in.

lägg ner Barn- och Elevombudet
I dag har både Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen i uppgift att utreda huruvida kränkningar har förekommit i skolan. Detta sköts bäst av Skolinspektionen, anser Liberalerna.

inför ”förväntansdokument” mellan skolor och föräldrar
Vårdnadshavare och elever föreslås skriva under ett ”förväntansdokument”, med regler och konsekvenserna av regelövertramp.

inför ”konsekvenstrappor”
Alla skolor ska ta fram en ”konsekvenstrappa”, som redovisar vilka konsekvenser regelövertramp medför för eleverna.

slopa kravet på medbestämmande för elever om ordningsregler
Liberalerna vill ändra i skollagen så att skolledningen får fullt mandat att besluta vilka ordningsregler som behövs på en skola.

inför ersättningskrav för elever som begår skadegörelse
”Alla huvudmän ska upprätta rutiner för hantering av ersättningskrav”, elever ska få möjlighet att ”genom arbete ersätta skadan för att undgå krav på ekonomisk ersättning”.

slopa kravet på skriftlig dokumentation vid ”disciplinära åtgärder”
Liberalerna föreslår att enklare åtgärder, som när lärare tillfälligt skickar ut en elev som stör, inte ska omfattas av lagkrav på dokumentation. Krav på dokumentation för mer kraftfulla disciplinära åtgärder, som exempelvis omplacering av elev, ska kvarstå.

förtydliga vilka befogenheter lärare har i skollagen
Skollagen ska bli tydligare över vilka befogenheter lärarna har.

skolor ska vara stängda för obehöriga
Skolor är inte en allmän plats, och ska vara stängda för obehöriga, anser Liberalerna.