Klimat och miljöminister Per Bolund (mp) KU-anmäls av Liberalerna för uttalande om ett nytt svenskt kärnkraftsprojekt. Då har Per Bolund hunnit hålla i sin nya ministerportfölj inte ens i två veckor.

Det är Per Bolunds kommentar till Blykalla, Unipers och Kungliga Tekniska Högskolans ansökan om medfinansiering à 125 miljoner för utveckling av fjärde generationen kärnkraft hos Energimyndigheten, som har fått Liberalerna att KU-anmäla statsrådet.

Liberalerna skriver:

”Redan samma dag som ansökan till Energimyndigheten blev känd gick miljöminister Per Bolund ut och kommenterade den i medier. Bolund uttalade enligt TT bland annat att han ’tror inte alls på det här’. Bolund sade också att det ’är ju inte någon teknik som skulle lösa några problem i närtid. Det finns ju inga företagare som blir glada av att höra att det skulle finnas el någon gång på 2030-talet’.

”De uttalanden som miljöministern gör är ett så starkt avståndstagande från den idé som ligger bakom bolagens och KTHs ansökan att misstanke uppstår om att statsrådet vill påverka Energimyndighetens ställningstagande. Jag menar att konstitutionsutskottet bör granska huruvida statsrådet inkräktat på det grundlagsfästa oberoende som tillkommer statliga myndigheter i deras myndighetsutövning”, kommenterar L-ledamoten Allan Widman.