Undersöndagskvällen röstade 14 av 15 i Länsförbundet för Liberalerna i Stockholms län emot den Liberala partistyrelsens förslag om att tänka sig förhandla med Sverigedemokrater och Vänsterpartiet.

Länsförbundet i Stockholm ställer sig därmed bakom Jan Jönssons och Christer Nylanders reservation till partistyrelsen.

Länsförbundet i Stockholm är överens med partiledningen att januarisamarbetet ska upphöra när sista budgeten för 2022 har antagits av riksdagen höst 2021. Och Länsförbundet i Stockholm har också ambitionen att ”de borgerliga partierna i den forna alliansen återtar regeringsmakten”, enligt ett pressmeddelande från förbundet.

Men att en sådan Alliansregering skulle förhandla med Sverigedemokraterna ”för att få igenom sin budget, eller på andra sätt söka aktivt stöd för att få igenom en borgerlig regering”, det sa Länsförbundet i Stockholm nej till med rösterna 14-1.

”Är det inte möjligt att få till en sådan regering vill Stockholmsförbundet att Liberalerna ska gå i aktiv opposition, istället för att vara beroende av förhandlingar med Sverigedemokraterna”, skriver Länsförbundet i Stockholm.

Förbundet motiverar:

”Liberalerna befinner sig i kris och vårt vägval har stor betydelse både för vårt parti och eventuellt även för hur Sverige kan styras efter nästa val. Vårt parti har i över hundra år sett det som vår uppgift att hålla partier med extrema värderingar borta från makten. Stockholmsförbundet anser att detta är en särskilt viktig uppgift när dessa värderingar växt sig starka i samhället. Det är också genom att hålla en stadig kurs i värderingsfrågor som vi kan återfå och behålla väljarnas förtroende på sikt”.