Mediernas Etiknämnd fäller sajten Ledarsidorna tvåfalt.

Fällningarna gäller en publicering i samband med en artikel om ett nytt nätverk inom alternativhögern där en av deltagarnas namn och telefonnummer publicerades. Efter påpekande maskerades namnet och telefonnumret. Men inte bättre än att de lätt kunde lyftas bort.

Nämnden skriver i sin bedömning:

” För att en maskering ska fylla funktionen av att inte peka ut en person måste den vara tillförlitlig. Om maskeringen enkelt kan tas bort på sätt som varit möjligt i detta fall uppfyller den inte detta krav. För det ansvarar Ledarsidorna.se. Den otillräckliga maskeringen av anmälarens namn innebär därför att anmälaren blivit utpekad tillsammans med allvarliga uppgifter som anmälaren bestrider och inte fått tillfälle att bemöta”.