Nu kommenterar Lärarförbundet kritiken mot att fackförbundet har skickat sin medlemstidning till och öppnat sin medlemsservice för konkurrenten Lärarnas Riksförbunds medlemmar.

Lärarförbundets kommunikationschef Ida Strutt lämnar kommentarer via mejl:

Hon berättar att syftet med kampanjen hos konkurrentens medlemmar är att ”åstadkomma en enad profession” för att ”bli en ännu starkare facklig röst som kan driva frågor om arbetsmiljö, lön och professionens utveckling än mer framgångsrikt i en tid när färre lärare organiserar sig fackligt”.

”Det är inte minst viktigt i den tuffa situation som corona fört med sig i svenska skolor och förskolor”, mejlar Ida Strutt.

Hon lägger till:

”För att åstadkomma en enad profession vill vi prata med alla lärare som ännu inte valt medlemskap i Lärarförbundet och berätta för dem om varför ett medlemskap hos oss är värdefullt både för individen och för lärarkåren. Det gör vi på många olika sätt: på arbetsplatserna, i lärarrummen, i den offentliga debatten, på sociala medier och just nu genom att skicka ut vår väldigt populära och fina medlemstidning Läraren till samtliga lärare i Sverige”.

Ida Strutt anser att kampanjen hos konkurrenten har tagit mots väl:

”Resultaten talar för att detta är efterfrågat hos lärarna. När vi öppnat upp vår medlemsservice Kontakten under en begränsad period för icke-medlemmar, visar det sig att hundratals lärare vill ta del av vår rådgivning och en stor andel av dem väljer att bli medlemmar. När vi nu berättar om vår lönejämförelsetjänst Min lön i extraeditionen av Läraren, är det redan efter ett par dagar tiotusentals lärare som valt att klicka sig in på kampanjsajten och testa på tjänsten”.