Det är Humanresurs Hälsocentral i Örnsköldsvik som överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.
 
Det var i april som landstingsstyrelsen i Västernorrland beslutade att begränsa vinstuttaget, något som lovades i valrörelsen. Beslutet fick kritik från den borgerliga oppositionen men drevs ändå igenom.
 
Enligt överklagandet är det dock inget som landstinget kan besluta om och kräver därför att det rivs upp.
 
Överklagandet får nu stöd från Vårdföretagarna och Svenskt Näringsliv som i ett pressmeddelande hävdar att beslutet kan tvinga privata vårdbolag att stänga.
 
– Vi anser att beslutet strider mot både svensk lag och mot EU-rätten. Det skulle diskriminera eller helt utesluta vårdföretag som drivs som vanliga aktiebolag, oavsett hur lämpliga de är som vårdgivare och oavsett vilken kvalitet de kan erbjuda sina patienter. Beslutet blir i förlängningen ett näringsförbud för privata vårdgivare i Västernorrland, säger Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Håkan Tenelius i en kommentar.