Den nya regionala indelningen innebär att antalet län och landsting kommer att minska.
 
I kommittén som ska jobba fram förslaget sitter Barbro Holmberg, avgående landshövding i Gävleborgs län och tidigare migrationsminister (s), samt centerpartisten Kent Johansson, tidigare EU-parlamentariker och regionråd i Västra Götaland.
 
Enligt ett pressmeddelande från regeringen ska kommittén bland annat föreslå hur regionala utvecklingsansvaret kan tilldelas landstingen i hela landet och analysera behovet av andra verksamhetsorter än residensstaden för varje ny länsstyrelse.
 
Utredningen ska vara klar senast augusti 2017 och förslagen ska kunna genomföras senast 2023.
 
Beslutet fattades på regeringssammanträdet i Visby under torsdagen.