Kulturutskottet säger nej till regeringens förslag för en ny strategi ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).

Strategin är utvecklad inom socialdepartementet som skickade förslaget på remiss till Kulturutskottet. Men där blev det bakläxa.

Kulturutskottet skriver i sitt yttrande:

”För att strategin ska uppfylla syftet behövs det enligt utskottet ett bättre underlag för strategiperioden 2021–2025. Utskottet föreslår därför att socialutskottet ska avstyrka förslaget till en förnyad strategi”.

Moderaterna och Sverigedemokraterna i kulturutskottet anser att när det gäller spel om pengar ”bör fokus vara på att minska skadorna och riskerna att utveckla spelberoende, snarare än att minska tillgången till spel om pengar generellt”.

Vänsterpartiet efterlyser mer ”specifika insatser riktade till barn och unga i riskzon” och ”särskilda program” som ska ”förebygga barns och ungas användning av narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter eller spel om pengar”:

Liberalerna efterlyser förslag ”som syftar till att skydda unga från alkoholreklam på sociala medier” och förslag för ”att minska barns och ungas tillgång till tobaks- och nikotinprodukter”.

Regeringens ANDTS-strategi har även stött på patrull i socialutskottet där Centerpartiet efterlyser ett mer konkret förslag inriktat på att minska tobaksrökning snarare än att motverka alla nikotinprodukter. Även Moderaterna och Kristdemokraterna i utskottet är inne på skademinimering när det gäller tobaksprodukter.