Det är forskarna Gustav Martinsson och Hans Lööf, vid KTH, som i en debattartikel i Dagens Nyheter presenterar sin nya rapport ”Från jobbpolitik till tillväxtpolitik”, utgiven av Entreprenörskapsforum, där de argumenterar för att just gå över till ”tillväxtpolitik”.
 
Enligt forskarduon har Alliansens reformer haft störst nytta hos ”ineffektiva företag som balanserar på gränsen att klara sina kostnader”. Med utgångspunkt i USA hävdar forskarna att det är genom att låta mindre företag avvecklas och nya företag uppstå som tillväxt uppstår.
 
”I stället för sänkt skatt på kapital och arbete förordar vi politik inriktad på ett högt omvandlingstryck i ekonomin och ett välfinansierat försäkringssystem att stimulera individers utbildning och omställning”, skriver de.