sjukvårdspolitik
* Partiledningens sjukvårdsproposition antogs i sin helhet. KD kallar den ”århundradets sjukvårdsreform” och partiet vill avskaffa regionerna och vill se ett statligt huvudmannaskap för vården. I detta ingår också att utreda ansvar och finansiering för kultur och kollektivtrafik efter reformen.

rättspolitik
* Personer som dömts för olika barnsexbrott ska kunna portas från miljöer inriktade på barn liksom sociala medier och chattar. Dömda pedofiler som vägrar behandling ska kunna dömas till att bära fotboja.

* En mer långtgående nödvärnsrätt för personer som hotas i sina hem och ”inte har skuld till konflikten”.

* Samma tillståndsförfarande som idag finns för äktenskap mellan halv- och adoptivsyskon ska även gälla kusiner.

* Den som dömts för allvarlig brottslighet eller upprepad brottslighet ska diskvalificeras att från att bli svensk medborgare.

utrikespolitik
Jerusalem ska erkännas som Israels huvudstad. Sveriges ambassad ska flyttas från Tel-Aviv till Jerusalem.

Rikstinget antog en motion om en Kina-strategi, handlar om att utreda vilka bolag på kommunal och statlig nivå som har ”särskild säkerhetspolitisk betydelse och som vi behöver bibehålla kontroll över i Sverige”.

näringsliv/energi
Förutsättningarna för att medel från vatten/vindkraftsanläggningar tillfaller de inblandade kommunerna ska utredas.