Liksom flera andra partier hade Kristdemokraterna en positiv medlemsutveckling under valåret och ökade med 3,3 procent jämfört med året innan.
 
Vid årsskiftet hade partiet 21 148 medlemmar, varav 50 procent var kvinnor.