Socialförsäkringsminister Annika Strandhåll utser en ny generaldirektör till Försäkringskassan.

Det är Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg som tar över som generaldirektör på Försäkringskassan 3 juni. Det berättar Annika Strandhäll på en presskonferens.

Han tar över efter Maria Hemström-Hemmingsson som utsågs till tillförordnad generaldirektör i april 2018. Hon tog över efter Ann-Marie Begler, som Annika Strandhäll sparkade inför valrörelsen efter att Försäkringskassan hade fått hård kritik för sitt sätt att tillämpa regeringens regleringsbrev och lagar om lagen om personlig assistans och hur sjukskrivnas arbetsförmåga bedöms.

Båda Ann-Marie Begler och Maria Hemström-Hemmingsson sökte tjänsten som generaldirektör på Försäkringskassan men fick alltså se sig utkonkurrerade av Nils Öberg.

Han får dock ett nytt regleringsbrev att jobba efter. De största nyheterna är det tidigare målet om ett sjukpenningtal på 9.0 ersätts av att ”sjukfrånvaron ska vara långsiktigt stabil och låg”.