Partierna tycks inte få fram et gemensamt budgetförslag för 2022 men på DN debatt skriver de fyra rättspolitiska talespersonerna Johan Forssell (m), Adam Marttinen (sd), Andreas Carlson (kd) och Johan Pehrson (l) under 20 förslag som ska komma till rätta med gängkriminaliteten:

* möjlighet till proaktiv hemlig avlyssning och dataavläsning mot gängkriminella.

* utvisa fler gängkriminella, utred om det går att utvisa individer utan att de dömts för brott.

* dubbla straff för brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar.

* skärpta straff för brott som begås inom ramen för gängbrottslighet.

* visitationszoner.

* system med anonyma vittnen.

* meddelanden mellan släktingar ska kunna användas som bevisning.

* utred en kriminalisering av att vara med i kriminella gäng.

* ett nytt straff, vistelseförbud, enligt dansk modell.

* ny huvudregel i sekretesslagstiftningen, all relevant information ska delas med polisen för att bekämpa brott.

* fler myndigheter ska åläggas att bekämpa brott.