Det är Åsa Persson, forskningschef och vice vd för Stockholm Environment Institute samt adjungerad lektor och docent vid Tema miljöförändring på Linköpings universitet som Klimatpolitiska rådet föreslår regeringen att utse till ny ordförande.

Hon föreslås tillträda rollen den 1 juli när nuvarande ordförande Cecilia Hermansson uppdrag löper ut. Cecilia Hermansson har valt att inte förlänga sitt uppdrag.

Alex Mörén