Idag fattade Sacos kongress ett enhälligt beslut om att ta in Lärarförbundet som medlem. Saco får därmed 232 000 nya medlemmar och närmar sig nu miljonen. Medlemsskapet gäller från 1 jauari.
Dagens beslut innebär att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund kan gå vidare med planerna på att fusionera de två förbunden.