”Vi ser inte att nu isolerat gå fram med sänkt skatt på klimatutsläpp som rätt väg framåt när klimatarbetet istället måste accelerera. Det finns helt enkelt bättre sätt att både stärka landsbygden och säkra klimatarbetet”, kommenterar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Centerpartiet och Vänsterpartiet kan välja på att rösta på regeringens budget eller lägga ner sin röst. Regeringens budget samlar 116 mandat. M, KD och SD samlar 154 mandat. Om V eller C inte röstar på regeringens budgetförslag, kommer oppositionens budget att vinna.

Oppositionens budget innehåller förslag på 20 miljarder kronor, uppger ekot.

här är den gemensamma budgeten för 2022 för M, KD och SD

lag och ordning
400 miljoner kronor till höjda polislöner
300 miljoner till fler övervakningskameror och till bättre verktyg, teknik och fler anställda.
525 miljoner till Tullverket samt Kustbevakningen.
75 miljoner till att öka antalet förvarsplatser i Migrationsverkets förvarsverksamhet.
10 miljoner till trossamfundens säkerhet.
10 miljoner till en utredning om att stärka enskildas fri- och rättigheter och domstolarnas oberoende.
25 miljoner till snabbare utredningar för skärpta åtgärder mot gängbrottslighet och hejda nyrekryteringar, som förslag att utvisa fler gängkriminella.

arbetsmarknad
8 miljarder kronor till jobbskatteavdrag för alla som jobbar, ”med fokus på låga och medelstora inkomster”.  Alla som jobbar heltid får sänkt skatt med 150 kronor per månad.

Sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa.

5 miljoner till arbetet med en ”stor bidragsreform”.


vård
3,4 miljarder kronor i kommande tre år i tillskott till vård och sjukvård.

250 miljoner i tre år till nationell vårdförmedling.

2,9 miljarder för fler vårdplatser.

25 miljoner till screening och vaccination av livmoderhalscancer.

25 miljoner till Hiv-prevention.

Sänkt skatt för pensionärer med 4,2 miljarder kronor.

25 miljoner till föreningar och organisationer för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet och isolering.

300 miljoner till att motverka delade turer inom äldreomsorgen.

utbildning
400 miljoner till stödinsatser, som utökad lovskola.
50 miljoner till Skolinspektionen för tydligare granskning av skolor.

familj
rätten till obetald föräldraledighet utökas med tre dagar per år.

2 miljarder minskade barngrupper i förskolan.

500 miljoner till föräldrastödsprogram.

 

migration
asyllagstiftningen anpassas efter EUs miniminivå.

arbetskraftsinvandringen begränsas bland annat genom högre lönekrav.

fler utvisningar och avvisningar ska verkställas.

arbetet mot illegal invandring och personer som befinner sig i Sverige illegalt ska prioriteras.

 

energi och klimat
Energimyndigheten får resurser till ett program för koldioxidlagring för 2 miljoner ton koldioxid per år.

600 miljoner kronor för att bygga ut laddinfrastrukturen.

 

landsbygd och skog
sänkt drivmedelsskatt med 50 öre per liter från och med 1 maj 2022.

nej till Skogsutredningens förslag