Som väntat efterträder första förbundsordförande Christian Carlsson Sara Skyttedal som förbundsordförande. Ny första vice förbundsordförande blir Martin Hallander från Göteborg.