Parterna har sagt ja till medlarnas bud. Därmed avblåses fackförbundens strejkvarsel. Från och med 1 januari 2024 kommer Klarna vara medlemmar i BAO, Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, och omfattas av kollektivavtal mellan BAO och Finansförbundet, Sveriges Ingenjörer och Akavia.

”Jag är glad att vi träffat ett avtal som kombinerar Klarnas snabbrörlighet med den svenska modellens tydlighet. Vårt fokus i förhandlingarna har varit att säkra operativ frihet, att fortsatt kunna fatta snabba beslut och fortsätta odla vår unika och framgångsrika kultur, som tusentals medarbetare uttryckt sin uppskattning för i veckan. Jag är övertygad om att vi kommer att dra nytta av det här avtalet och att Klarna kan bidra till att göra den svenska modellen starkare från insidan”, kommenterar Sebastian Siemiatkowski, medgrundare och vd på Klarna.

”Det allra viktigaste för oss har varit att medlemmarna ska få inflytande på arbetsplatsen. Med ett kollektivavtal på plats får vi nu möjlighet att påverka hur vi har det varje dag på jobbet”, kommenterar Sen Kanner, ordförande för Unionens klubb på Klarna.

Akavia deltog inte i konfliktvarslet ”eftersom medlemmarna önskade andra metoder för att komma framåt i frågan”. Men förbundets ledning välkomnar ändå Klarnas kollektivanslutning:

”Beskedet om att Klarna nu kommer att omfattas av kollektivavtal med Sveriges Ingenjörer, Finansförbundet och Akavia är glädjande och har stor betydelse för svensk arbetsmarknad”, kommenterar Mikael Andersson, förhandlingschef på Akavia.