Januaripartierna har kommit överens om en proposition om sekretessen för beslut om korttidsstöd ska tas bort. Det innebär att alla som vill, inte minst journalister, kan kolla vilka företag som har använt sig av korttidsstöd.

Förslaget innebär att beslut om stöd vid korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet samt beslut om ersättning för kompetensinsatser vid korttidsarbete undantas från sekretessen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 blir dock inte offentliga förrän 21 oktober 2021.