Pr-byrån King Street inom byråkoncernen Rud Pedersen trotsade pandemin och växte under 2020.

Byråintäkten för King Street ökade med 8,9 procent till 12,7 miljoner kronor under 2020. Omsättningen ökade med 16 procent till 16,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet nästan fördubblades från 1,5 till 2,9 miljoner kronor.

”I mars när pandemin var ett faktum avslutade vi två provanställningar, eftersom osäkerheten inför 2020 var stor.  Men vi beslöt att det får räcka så. Vi har inte gjort några permitteringar eller andra krisåtgärder utan gasat oss genom 2020”, berättar King Streets vd Jesper Brandt i ett mejl.

King Street har fyra kontor i vardera land i Norden.

”Alla växte under 2020, jämfört med 2019”.

Er tillväxt för 2020, beror den på nya kunder eller att kunderna köpt mer?
 ”Vi tappade en hel del kunder våren 2020, men lyckades hitta nya, som dessutom var i behov av kvalificerade tjänster”.

Hur ser du på 2021?
”Med tillförsikt om fortsatt tillväxt”, anser Jesper Brandt, och lägger till:

”Det blir allt svårare för företag att vinna över konkurrenterna, befästa starka positioner, etablera talespersoner, orientera sig i politik, hållbarhet och digitalisering. Därför tror jag vi kommer fortsatta växa, då vi har hög kompetens och kvalificerad rådgivning inom dessa områden, samt måste jag säga, är väldigt bra på hela kedjan strategi, taktik och utförande”.