Spel och underhållningskoncernen Kindred är starkt kritisk till socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabis nya förordningsåtgärder för spelbranschen och anser mellan raderna att han ägnar sig åt ministerstyre.

Ardalan Shekarabi presenterade förslaget på nya förordningsåtgärder på en presskonferens den 23 april. Vid midnatt mot lördag gick remisstiden för promemorian Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, ut så att ett beslut ska tas 14 maj.

Kindred är en av remissinstanserna och är uppenbart missnöjda med Ardalan Shekarabis agerande och skriver i ett pressmeddelande:

”Kindred har idag skickat in sitt yttrande i frågan där flera områden kritiseras för bristande faktaunderlag och konsekvensanalys. Kindred delar flera experters oro för att den licenserade spelmarknaden avsevärt minskas till följd av regeringens fortsatta inskränkningar i spelregleringen med en ökad illegal spelmarknad som resultat”.

En av stötestenarna är att Ardalan Shekarabi ska driva tesen att spelandet ökar när medborgarna sitter i karantän på grund av corona.

Där skriver Kindred i sitt remissyttrande:
”Det finns inget belägg i vare sig promemorian eller i spelbolagens data för att problemspelandet har ökat på grund av covid-19. Den samlade spelbranschen (privata som statliga) ser snarare att spelandet totalt sett gått ner. Vi ställer oss undrande till vad ministern bygger sin alarmistiska tes på”.

Kindred undrar även varför Ardalan Shekarabi inte håller sig till riksdagens mål att 90 procent av det totala spelandet ska ligga hos licensierade bolag, ”medan ministern i media ska ha sagt att 70 procent räcker”.

Kindred lyfter i stället fram att det är spel på spelbolag utan licens som ökar:

”Nya siffror publicerade av den oberoende analysfirman Copenhagen Economics visar att var fjärde spelad krona går till den olicensierade marknaden för spel på onlinecasino. Branschens bedömning är att denna andel ökar mellan 30 till 40 procent i och med förslaget och riskerar med andra ord ett ökat spelproblem till följd av fler restriktioner på den licensierade marknaden”.

”Vi är oerhört bekymrade att den svenska licensierade spelmarknaden fortsätter att krympa, vilket bekräftats av såväl Statskontoret som analysfirman Copenhagen Economics. Resultatet av det regeringen nu föreslår är en fortsatt minskning och ett urholkat konsumentskydd”, kommenterar Kindreds vd Henrik Tjärnström.

Kindred undrar också varför Ardalan Shekarabi har åberopat brådskande förfarande hos EU-kommissionen.