UPPDATERAD. Kristdemokraterna vill lätta på bördan för kommunerna och samtidigt ge staten ansvaret för personer som i dag är arbetsföra men går på försörjningsstöd, något som presenterades på en presskonferens tidigare i dag.

Personer som är arbetsföra ska med Kristdemokraternas förslag få en ”dagpenning”. Den statliga dagpenningen föreslås ligga 10-15 procent högre än försörjningsstödet. Uppräknat från dagens högsta nivå på försörjningsstödet innebär det 11 473-11 995 kr per mån, eller 382-400 kr per dag. Tanken är att en statlig dagpenning ska avräknas från den intjänade inkomsten. Om en person jobbar en dag och tjänar in 1 000 kronor, får personen efter avdrag för dagpenningen på 382 kr behålla 618 kr. Inkomsten den dagen då med över 60 procent. Med dagens försörjningsstöd dras 1 000 kronor bort och personen får ingen ekonomisk vinning av det.

Enligt Kristdemokraterna är i dag hälften av försörjningsstödstagarna, 126 100, arbetsföra men arbetslösa för runt 5,5 miljarder kronor per år.

Försörjningsstödet har utvecklats till en ”kommunal a-kassa”, anser Kristdemokraterna som vill att staten ska ta ansvar för att misslyckas med att få ut en person på arbetsmarknaden i stället för att kommunerna ska behöva göra det. Kristdemokraterna tänker att det är staten som ska stå för arbetsmarknadspolitiken i Sverige, men i dag ligger kostnaderna för de arbetslösa i försörjningsstöd hos kommunerna, vars åtgärder när det gäller att få folk i arbete fungerar sämre än statens.

Reformen skulle finansieras av att de generella statliga bidragen räknas av beroende på hur många arbetsföra försörjningsstödsstagare en kommun har.

Kristdemokraterna beräknar att Filipstad skulle få en minskad kostnadsbörda med 10,9 och Eskilstuna med 62,7 miljoner kronor. Vellinge, med ett lågt antal försörjningsstödda skulle däremot få ett minskat statligt bidrag med 16, 5 miljoner kronor.

Förslaget kommer, om det genomförs, även att ha effekter på det kommunala utjämningssystemet, något som skulle behöva utredas.

Kristdemokraterna presenterade idag även andra reformer ”för att hjälpa kommunerna”:

* Gör det lättare att förordna kommunala ordningsvakter

* Skrota EBO

* Underlätta för sociala utfallskontrakt och idéburna offentliga partnerskap

* Utred avtrappning av försörjningsstöd i förhållande till hushållsstorlek