De tre förslagen ska leda till ”en kraftfullt ökad självförsörjning”.

Här är förslagen:

* Sverige ska sätta målet att snarast uppnå minst 75 procent självförsörjning.

* Regeringen ska tillsätta en ”samordnare” för svensk självförsörjning och upphandlingar av livsmedel och mat.

* Staten ska ha ”ett tydligt ansvar” att hålla och öka beredskapslagren med insatsvaror för livsmedelsproduktion. Detta ska ske tillsammans med andra livsmedelaktörer.