Kristdemokraterna bygger sin budget på ”paket”. Det största skattefinansierade paketet till väljarna är ett ”Välfärds- och trygghetspaket”.

KDs ”Välfärds- och trygghetspaket” går loss på 8,9 miljarder kronor och innebär en höjning av anslagen till kommunerna från nuvarande KD-M-budget från 5 till 7 miljarder i generella tillskott till kommunerna, alltså 2 miljarder kronor.

KD vill också lägga 1 miljard på sociala insatser mor kriminalitet, pengarna ska gå till bland annat psykiatriambulanser och en reformerad socialtjänst som bättre ska förhindra att barn hamnar i kriminalitet.

Utöver det stärekt KD rättsväsendet med 890 miljoner kronor, bland annat på ”GW-modellen2 som ska locka tillbaka pensionerade utredare.

3,4 miljarder ska gå till förbättrad äldreomsorg. 1,6 miljarder ska gå till vård och sjukvård, bland annat förbättrad LSS och nationella standarder för e-hälsa.

”Glesbygdspaketet” går loss på 2,4 miljarder kronor.  Här vill KD bygga vidare på regeringens inslagna linje och bygga ytterligare 7 servicekontor utöver regeringens 27. KD föreslår också ”patientnära” hotell på orter där det är långa avstånd mellan patienter och vård.

I sitt ”Civilsamhällepaket” lägger KD 1,5 miljarder kronor. KD vill bland annat att elever i årskurs 2-9 ska få ett fritidskort ”laddat med ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i aktiviteter i det svenska föreningslivet”. KD vill också ta bort reklamskatten för ideella föreningar.

KS ”Skattepaket” består av 8,8 miljarder kronor och innehåller som väntat en bred skattesänkning. Brytpunkten för den statliga inkomstskatten höjs från 42 400 till 44 200 kronor.

KD vill införa ett  ”extra förhöjt” jobbskattavdrag för personer som är äldre än 69 år, dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa och nyanlända samt ett riktat jobbskatteavdrag för för föräldrar.

KD vill samtidigt höja momsen med 1 procent, sänka ränteavdraget med 1 procentenhet per år, partiet säger nej till borttagen värnskatt men heller inte ja till att återinföra den.   Det blir också nej till regeringens aviserade ”ingångsavdrag” för personer längre bort från arbetsmarknaden.

Så varför använder KD ”paket” som begrepp i sin budget? Är det julafton med skattepengar?

Kristdemokraternas presschef Per Gudmundson ber att få återkomma med en förklaring