– Det är en väldigt välavvägd kompromiss som kongressen fattade beslut om mellan det stora behovet av ökade investeringar och Magdalena Anderssons behov att ha ansvar för statsfinanserna. Jag tror både jag och Magdalena Andersson vill beskriva oss som nöjda och det är ett bra tecken på att vi har hittat en bra kompromiss, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Men hur mycket pengar blir det egentligen till investeringar?
– Det är var vad vi sätter i programmen nu. Men det är klart, ska man bygga 250 000 bostäder fram till 2020 och sedan 45 000 per år fram till 2030 handlar det om många, många miljarder i investeringar. Vi kan också tänka oss lånefinansierade projekt.
 
LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson lyfter dock fram Arlandabanan som ett lyckat exempel.
– Ja, om vi blir bättre på upphandling. Det är ganska svårt. Vi har ju hela problematiken med Karolinska som är ett så kallat OPS (Offentlig privat samverkan) som ju inte har funkat och verkar bli väldigt dyrt för Stockholm. Så det är inte enkelt. Vi är inte färdiga med analyserna vad vi ska göra där. VI får lära oss. Många länder gör det i stor utsträckning redan i dag. Kan vi hitta de modellerna är vi inte främmande för att öppna för det.

AP-fonderna ska kunna användas till investeringar. Kan det ge några pengar?
– Det kan ge massor av pengar. VI har ju i Sverige en unikt bra position genom att vi har mycket pensionskapital och det är klart att om vi kan använda det till bostadsproduktion och infrastrukturinvesteringar gynnar det våra framtida pensionärer och gör att vi kan investera mer.

Men det förutsätter att AP-fonderna tycker att det är investeringar som ger avkastningar?
– Naturligtvis. Deras uppdrag är att ge goda pensioner till våra gamla människor. Men just nu när vi har nollränta i Sverige letar de efter nya investeringar som ger bättre avkastningar.
Karl-Petter Thorwaldsson vill också lyfta fram en person som har gjort ett "hästjobb" för att få de nya förslagen på plats, det är SSUs ordförande Ellinor Eriksson.
– Hon har jobbat jättemycket inför kongressen, hon har gjort ett fantastiskt arbete och är en mycket stor makthavare på kongressen, säger han.