STRASBOURG. Socialdemokraterna bytte ut nästan hela sitt team i EU-parlamentet och nu är det Jytte Guteland inne på sin andra mandatperiod, som är partiets veteran. Men det är färska Heléne Fritzon som är teamledare. Båda tycker att Socialdemokraternas inflytande i EU-parlamentet ökar.

Efter EU-valet stod det klart att Socialdemokraternas team i Bryssel skulle bestå av Heléne Fritzon, LOs kandidat Johan Danielsson, Jytte Guteland, Erik Bergkvist samt Evin Incir. Fyra helt nya EU-parlamentariker. Jytte Guteland verkar lite ”både och” vad gäller det nya teamet:

– Det är roligt med ett nytt team på plats, men jag är en sentimental typ och kommer att sakna de gamla också. Men det kom en frisk fläkt och folk med mycket kunskap och politisk erfarenhet hit i somras.

Jytte Guteland tror att Socialdemokraternas inflytande kommer att öka med det nya teamet på plats, inte minst i den socialdemokratiska partigruppen.

– Jag har upplevt att vi har en väldigt bra start ihop och vi har fått ett större inflytande in i gruppen än vi hade tidigare. Vi har fler ingångar inte minst eftersom Heléne (Fritzon) sitter i byrån (vice ordförande i ledningsbyrån för den socialdemokratiska partigruppen). Men jag vill även säga att vi i den andra gruppen hade bra inflytande i kommittéer. Men jag är väldig glad över det stärkta inflytandet i gruppen. Det kommer vi att märka av. Vi är med mer och kan styra gruppen i en riktning som är hållbar.

Ni har fått många nya och som kanske inte är så erfarna?
 – De flesta, eller alla, känns väldigt väl på plats. Alla har kontakter sedan tidigare och stark politisk erfarenhet sedan tidigare. Det som är roligt i vårt gäng är att vi har olika profiler alla fem.  Så vi springer inte och nöter på varandra.

Heléne Fritzon skjuter in:

– Vi har uppenbart en hög trovärdighet och har tagit ytterligare positioner. Vi har tagit makt och inflytande som vida överstiger den andel som man numerärt kan räkna, genom att dela med antalet ledamöter och befolkningsstorlek.