Omsättningen ökade med 40 procent till 87 miljoner kronor medan intäkten ökade med 22 procent till 52 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 2,0 till 5,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 5,2 procentenheter till 10 procent.

Personalkostnaden ökade med 8,9 procent till 35 miljoner kronor samtidigt som antalet snittanställda föll från 42 till 39.