Omsättningen ökade med 39 procent till 86,7 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 22 procent till 51,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet lyfte med 151 procent till 5,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade därvid från 4,9 till 10 procent. Antalet anställda uppgick till 39 (42). Intäkt er anställd ökade med 31 procent till 1,326 miljoner kronor.