Pr-byrån Jung ökar omsättning och närmare sig 80 miljoner kronor, men lönsamheten minskar.

Under 2019 ökade Jung omsättningen med 4,1 procent till drygt 78 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 39 procent till 3,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 4,8 procent, en nedgång på 3,4 procentenheter.
Antalet anställda minskade med en till 46 snittanställda.

Omsättningen per anställd minskade med 35 procent till 1,7 miljoner. Personalkostnaden per anställd ökade med 2,7 procent till 790 000 kronor, vilket indikerar en snittlön på runt 47 000 kronor.