Riksdagen beslutade nämligen tidigare idag om att stoppa försäljningen av statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden och Telia Sonera.
Håkan Juholt kunde vinna över Fredrik Reinfeldt tack vare stödet från Sverigedemokraterna som deklarerade under utskottsbehandlingen att de tänkte rösta med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster.
Riksdagen hade tidigare gett regeringen rätt att minska statens ägande i bolagen, men nu återkallade riksdagen den rätten. När det gäller Telia Sonera poängterar riksdagen att bolaget äger viktig IT-infrastruktur i form av accessnätet. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan separera accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet.

Riksdagen talade också om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag. I budgetpropositionen nämnde regeringen att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas.

Tonchi Percan