Kommunikationsbyrån JKL ökade under 2019 i både intäkter och lönsamhet.

Omsättningen för JKL ökade under 2019 med 0,8 procent till 93 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 1,0 procent till 80 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 3,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 0,4 procentenheter till 4,5 procent, räknat på intäkt.
Personalstyrkan minskade från 36 till 33 snittanställda.