Klimat-, djurrätt- och global rättvisefrågor är de viktigaste frågorna som Jens Holm ska driva under mandatperioden. Det ämnar han göra först och främst som ”en vanlig politiker”.

    – Jag ska driva på inom parlamentet, skriva motioner, pressa regeringen genom interpellationer och vara aktiv i debatter. Men sedan ska jag också jobba med massmedia, att få upp mina frågor där.

Du har varit en av de mesta aktiva ledamöterna vad gäller motioner. Hur kommer det sig?

    – Vänsterpartiet är ett litet parti, med bara 19 ledamöter. Alla måste jobba hårt. Men så har jag väl också ganska mycket idéer och känner att jag fått styrfart från EU-parlamentet, där jag tidigare satt. Jag hade tempot uppe, helt enkelt.

Riksdagsarbetet är mycket mer konkret och lättare att bedriva politik i, än vad EU-parlamentet var, upplever Jens Holm. Men han efterfrågar ett större kontroll för ledamöterna att kontrollera riksdagen.

    – Vi måste få ut mer av vad regeringen egentligen sysslar med och de borgerliga ledamöterna borde vara mer oberoende regeringen. Att regeringen samarbetade med USA för att samla in namn på terrorister exempelvis. Det borde även de borgerliga ledamöterna tycka att var oacceptabelt.

Hur ska det förbättras?

– Alla ledamöter borde samarbeta med grundläggande rättigheter. Idag är vi redan formerade lag, oppositionen mot de borgerliga, som i ur och skur stöttar regeringen. Det devalverar deras egen politik.

 

När mandatperioden är över, vad ska du ha åstadkommit för att vara nöjd med din insats?

– Får vi en djurskyddslag som är väsentligt bättre än nu, en klimatpolitik där vi tar med ansvar och ett samhälle med nollutsläpp, samt att Sverige återigen blir en röst i världen, så kan jag känna mig nöjd.