Moderaterna inledde veckan med att släppa sex förslag om en justering av reglerna för arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning. Regeringen och C och L svarade idag med att gå ut med nyheten om att tillsätta en utredning som ska komma till rätta med problemen.

”Vi kan idag konstatera att det finns en bred enighet i riksdagen om att komma åt problemen med fusk, fiffel och missbruk. Samtidigt finns det goda skäl att säkerställa att svenska företag får tillgång till den viktiga kompetens de behöver. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har därför gemensamt kommit överens om att tillsätta en utredning som ska se över regelverket och presentera åtgärder för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft, stoppa kompetensutvisningarna, underlätta för att locka talanger att komma hit och samtidigt måste missbruk av arbetskraftsinvandringen motverkas och exploatering av människor åtgärdas”, skriver Morgan Johansson (s), justitie- och migrationsminister och de migrationspolitiska talespersonerna  Jonny Cato (c), Rasmus Ling (mp) och Fredrik Malm (l) på SvD Debatt.

De presenterade också vilka åtgärder som ska utredas:

* ”Talangvisum” – en ny grund för uppehållstillstånd.

* Kompetensutvisningar  – problemet med kompetensutvisningar ska lösas.

* Motverka missbruk av systemen.

* Försörjningskrav för anhöriga.

* Exploatering av deltidsanställda.

* Anmälningsplikt  – utredningen ska ta ställning till om det ska införas anmälningsplikt för arbetsgivare.

* Kartlägga och lägga förslag för att motverka handel med arbetstillstånd och människosmuggling.

* Spårbyte  – utredningen ska ta ställning till om spårbyte bör underlättas för invandrare.

* Förenkla för arbetskraftsinvandrare i Sverige.

* Göra Sverige mer attraktivt för högkvalificerade arbetskraftsinvandrare.

Regeringen ska fatta beslut om utredningsdirektiven den 6 februari. Flera centrala delar ska redovisas i ett delbetänkande 1 februari 2021. Utredningens slutbetänkande ska vara klart den 1 november 2021.