Januaripartierna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, är överens fler Rut-tjänster.

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss för en utvidgning av rutavdraget.

Även att taket för rutavdraget föreslås höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person och år.

Förändringarna ska träda i kraft 1 januari 2021 och kostar 270 miljoner kronor.

följande nya tjänster ska omfattas
* Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

* Möblering av bostad, inklusive montering av möbler, men inte inredningstjänster.

* Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och ”liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering”.

* ”Enklare tillsyn” av en bostad, till exempel ett fritidshus.