Förtroendet för Stefan Löfven har sedan i december ifjol kraftigt fallit från 42 procent till 34 procent, samtidigt som andelen som saknar förtroende för honom ökat från 52 till 60 procent.
 
Under samma period har förtroendet för Anna Kinberg Batra ökat med 2 procentenheter till 35 procent, vilket innebär att hon har ett större förtroende bland väljarna. Ipsos noterar att förändringen, som ligger inom felmarginalen, innebär att Anna Kinberg Batra nu ligger på samma nivå som Fredrik Reinfeldt gjorde sex månader efter att han tillträde i april 2004.
 
Centerpartiets ledare Annie Lööf tappar till 33 procent. Även förtroendet för Jan Björklund rasar från 32 procent i december till 27 procent i dag, liksom hos Åsa Romson som går från18 till 14 procent och bland de rödgröna väljarna är det endast 26 procent som har förtroende för henne. Andelen som inte har förtroende för henne ökar från 66 till 71 procent.
 
Ipsos släpper samtidigt sin väljarbarometer för juni som visar en ny högsta notering för Sverigedemokraterna, 15,9 procent. Partiet hämtar allt fler väljare från Socialdemokraterna och har stöd av 20 procent eller mer i breda väljargrupper som män, boende i Sydsverige, 60 år och äldre, egenföretagare, arbetare och LO-medlemmar.
 
Stödet för Socialdemokraterna minskar med fyra procentenheter till 27,1 procent. Det är den lägsta noteringen sedan Stefan Löfven tillträdde. De rödgrönas stöd minskar också till den lägsta nivån sedan 1991, 40 procent.
 
Moderaterna stärker sig bland yngre väljare och kvinnor och har ett stöd på totalt 26,6 procent, en ökning med tre procentenheter sedan valet i september.