Reklambyrån Ingo, som ingår i WPP, ökade under 2019 intäkterna men tappade likväl i lönsamhet.

Omsättningen ökade med 5 procent till 131 miljoner kronor. Byråintäkten ökade samtidigt med 9,2 procent till 65 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 25 procent till 3,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 2,5 procentenheter till 5,5 procent.

Personalkostnaden ökade  med 5,5 procent till 42 miljoner kronor. Antalet anställda ökade från 44 till 48 snittanställda.