Anders Ferbe, som efterträdde Stefan LÖfven, om IF Metalls ordförande, inleder med att berätta att han inte är så överraskad över dagens besked från Vattenfall.
 
– Det fanns med i diskussionen redan i höstas och höjningen av effektskatten. Men det är allvarligt att man tidigarelägger neddragningen av kärnkraftverk. Det är bekymmersamt att vi inte har fått en långsiktig beskrivning av vad effekterna blir för den elintensiva industrin och prisbildningen, säger Anders Ferbe.
 
Han tror att den nytillsatta energikommissionens arbete kommer att påverkas av dagens beslut.
– Det kommer att verka direkt mot energikommissionen. Den skulle ju titta bortom kärnkraftsavvecklingen. Nu får man titta mycket mer i närtid och då måste uppdraget justeras.
Anders Ferbe säger att han inte vet om det var klokt eller inte klokt av Vattenfall att besluta om att tidigarelägga neddragningen av Ringhals.
– De har väl fattat ett affärsmässigt beslut. Men det är politikernas skyldighet att inleda diskussioner med den elintensiva industrin och jag är orolig att den här typen av signaler ger en osäkerhet om den framtida elförsörjningen och elpriserna. Osäkerhet och oklarheter, är det något industrin tycker illa om så är det det.

Men Vattenfall lägger ju ner kärnkraften för att el-priserna är för låg?
– Vattenfall säger två saker, att produktionskostnaderna har ökat och att elpriset är för lågt. Produktionskostnaden beror på straffskatten på kärnkraften.

Att Vattenfall gör en prognos med låga elpriser är en intressant kalkyl.

Anders Ferbe tror att Tysklands avveckling av kärnkraften också kommer att påverka prisbilden i Sverige.
– Det är sällan de svenska priserna inte påverkas av omvärlden. Vattenfalls ledning har en intressant argumentation. Den förutsätter att de statliga subventionerna av förnybart ska ligga kvar. Det skulle inte jag våga tro på.